Då var allt klart med GöteborgsGolfaren 2023, det blir samma upplägg som 2022. Det vill säga 4 nummer både som tryckt tidning och som mejl via GIT. 2022 var första året då vi testade detta koncept och det har fallit mycket bra ut. Vi har tagit till oss informationen från Er läsare och sett till att den fortfarande finns som tryckt tidning ute på våra 30 klubbar i distriktet. Där kan du som medlem eller greenfee gäst ta ett gratis exemplar av tidningen. 7% av medlemsantalet över 12 år går direkt till din klubb. Fråga i receptionen om var den är ifall du inte hittar den!

Men de flesta kommer nog läsa tidningen digitalt, via mejlat som kommer från GIT med en direktlänk till tidningen. Vi såg en stdig ökning av läsarantelet under året, och vi tror att detta fortsätter ske även under 2023. Nu när fler har förstått konceptet och att tidningen inte längre kommer i sin brevlåda. 

 

Varför gjorde vi då detta omtag av tidningen, jo av flera anledningar. Främst ekonomisk, det gick inte att ha en tryckt papperstidningen längre, priserna på tryck och distribution hade skjutit i höjden och annonsörerna var inte lika många och lika villiga att betala priset som behövdes för att täcka tidningens kostnader. Men den digital tidning slipper vi den stora distributionskostnaden och även tryckkostnaden minskar.

Men även gjorde vi bytet utav både miljöhänsyn och att ”följa” med i tiden. Det blir allt vanligare att ta till sig informationen via telefon, läsplatta eller dator och färre som säker sig efter det tryckta mediet.

Vi hoppas Ni fortsätter läsa oss och som sagt var Ni kan fortfarande välja det tryckta mediet, bara ta dig till din hemmaklubb och ta ett exemplar nästa gång du är där.

Årets första nummer ute ca 20 mars. Du finner gamla nummer på Eplattformen.
https://etidning.goteborgsgolfaren.se/ 

Ha det sått gott och svinga lugnt.