Inför säsongen 2023 har uppdateringar av golfregler gjorts. Den omfattar mindre revideringar och justeringar. Dock är det några nyheter som är bra att känna til!

Paragolfare inkluderade i ordinarie regelboken

Nu är regler för paragolfare inkluderade i regelboken som ny regel 25 Modifierade regler för spelare med funktionsnedsättningar (randa.org). Detta för att möjliggöra för funktionshindrade att spela med spelare utan funktionshinder på lika villkor.

Förenkling vid droppning på flagglinjen

Nu skall bollen droppas på linjen. Där bollen träffar marken på linjen skapas ett lättnadområde som är en klubblängd stort från den punkten runt om, se regel 14.3b(3) Förfaranden med bollen: Markera, lyfta och rengöra: (randa.org). Droppning på flagglinjen är ett av lättnads alternativen när man tar lättnad för ospelbarboll, gult- och rött pliktområde samt tar lättnad utanför bunkern för onormal banförhållanden för en boll i bunker.

Vill du läsa alla mer om årets uppdateringar av reglerna, tryck här!