Denna bild har vi sett så många gånger den sista tiden, själv har jag gått från en fascinerande rädsla till en hemsk tristess på hemmaplan. Så nu när golfsäsongen öppnar upp så är det bra att känna till vad Svenska Golfförbundet har för rekommendationer gällandes spel och träning etc.

Svenska Golfförbundet (SGF) kommer därför i största möjligaste mån att löpande försöka stötta med rådgivning i situationen och utvecklingen. Vi utgår då från de råd och riktlinjer som kommer från svenska myndigheter och i samarbetet med Riksidrottsförbundet (RF). Huvudregeln är alltid att motverka smittspridningen.

Golfen, med flera sporter, är en utomhusidrott med liten interaktion människor emellan i själva spelet. Här kan Sveriges golfklubbar utveckla egna rekommendationer om hur en säker verksamhet bedrivs – för medlemmar, gäster och medarbetare. 

Generella rekommendationer:

Träningsverksamhet:
· Undvik att samla människor i grupper större än 25 personer, enligt de råd som finns från RF.
· Uppmana till god hygien och håll avstånd mellan individer.
· Var tydlig med att den som känner någon form av symptom måste avstå aktiviteten.

Spel:
· Golfspel kan ske i nuläget, där banor är öppna precis som vanligt.
· Uppmana till god hygien och att undvika eventuella samlingsplatser på klubben.

Rekommendationer från Folkhälsomyndigheten

Beskedet är att idrott och träningsaktiviteter kan fortsätta, men med försiktighet.
Träning utomhus är att föredra, vilket passar golfen.

Folkhälsomyndigheten har sedan tidigare en checklista för riskbedömning av mindre evenemang, exempelvis träningar och andra idrottsaktiviteter.
De nya rekommendationerna är förtydligande information för att ännu bättre hjälpa idrottsföreningar att ta beslut om sin egen verksamhet. Läs mer här. 

Slutligen gäller det att hålla sig själv uppdaterad, då regler och förbud ändras efter hur situationen ser ut dag för dag.
Detta ansvar att uppdatera sig, ligger helt på dig själv, liksom att: ha en god handhygien, hålla avstånd från medspelare (2 meter), undvika handskakningar mm.
Likaså om du något eller några av förkylningssymtomen feber, hosta, snuva eller ont i halsen, ska du stanna hemma och undvika att träffa andra än dem du bor med.